-, lied

Kerstnacht boven Bethlehem…

Laat de vreugde van de engelen ons vandaag opnieuw omgeven. Laat de echo van hun lofgezang blijven klinken in ons leven. Dat het hemels lied van toen die nacht overal nog is te horen!