Privacybeleid

Disclaimer / Privacyverklaring van kies-connect.nl

Door onze blog te laden, bezoeken, lezen dan wel te reageren op artikelen stem je in met deze disclaimer. De disclaimer is van toepassing op alle artikelen en pagina’s op www.kies-connect.nl

Beperkte aansprakelijkheid

Wij besteden aandacht en zorg aan de inhoud van deze blog (www.kies-connect.nl). Ondanks dat is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op dit blog verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal ik de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van dit blog of van de op of via de blog ter beschikking gestelde informatie. Kom je zaken tegen, in de artikelen of in de comments van derden, die je verwijderd wilt zien dan kun je contact met ons opnemen. We kunnen eventueel de gewenste passage aanpassen of verwijderen. Wij mogen de inhoud van dit blog op elk gewenst moment veranderen of verwijderen. Deze website linkt ook naar andere websites, waar mogelijk andere regels gelden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en websites waarnaar we verwijzen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ons. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van ons, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Citaatrecht

Een uitzondering op de voorgaande paragraaf is het citaatrecht volgens artikel 15A van de Auteurswet. Wanneer je citeert is toestemming vooraf niet nodig, maar er zijn wel voorwaarden. Zo moet altijd de bron (www.kies-connect.nl) worden vermeldt via een reguliere herkenbare en klikbare link naar onze website.

 

Reageren op artikelen

Wanneer wij onze mening geven is het altijd onze persoonlijke mening en/of een weergave van onze ervaringen. Het staat iedereen vrij om op de artikelen te reageren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de daden van bezoekers. Wanneer je wilt reageren op een artikel moet je je houden aan de spelregels. Doe je dat niet dan mogen we je reactie verwijderen van ons blog.

 

Spelregels

  • Je gebruikt geen computercode en geeft je mening of bijdrage weer in gewone tekst.
  • Je gaat niet onomstotelijk reclame maken voor jouw bedrijf zonder waarde toe te voegen in jouw bericht.
  • Je houdt je verre van link spam en comment spam.
  • Wanneer je je mening geeft onderbouw je die met argumenten.
  • Je blijft netjes, roept niet op tot vandalisme en schrijft geen racistische of discriminerende reacties of anderszins beledigende of smakeloze tekst.

 

Kies-connect.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kies-connect.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kies-connect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kies-connect.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van de nieuwste blogs

– Kies-connect.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

 

Social media knoppen

Op www.kies-connect.nl staan social media buttons. Door deze buttons kan je artikelen delen op een social media platform. De meeste social media kanalen werken met cookies. Wij hebben geen invloed op hoe zij de cookies plaatsen. Lees de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kies-connect.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kies-connect.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Er worden op Kies-connect.nl 3 type cookies geplaatst:

– Functionele cookie (een cookie die controleert of de gebruiker Javascript ingeschakeld heeft)

– Analytics cookie (om metingen uit te voeren, de ip-adressen van gebruikers worden geanonimiseerd, conform AVG)

– YouTube cookie (benodigd voor het afspelen van de video op de homepage)

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kies-connect.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kies-connect.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door kies-connect.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kies-connect.com.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kies-connect.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@kies-connect.nl

 

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien we deze graag tegemoet op info@kies-connect.nl